News & Events

Շնորհաւորագիր` «Ազդակ»-ի 95-ամեակին Առիթով

Լիբանանահայ օգնութեան խաչի շրջանային վարչութիւնը կու գայ ջերմօրէն շնորհաւորելու «Ազդակ» օրաթերթի 95-ամեակը` մաղթելով բեղմնաւոր գործունէութիւն, յարատեւ վերելք եւ նորանոր յաջողութիւններ ու նուաճումներ:

«Ազդակ»-ը հիմնադրութեան օրէն մինչեւ այսօր եղած է ու կը մնայ Լիբանանի, սփիւռքի, ինչպէս նաեւ հայրենիքի մէջ գործող բոլոր միութիւններուն եւ կազմակերպութիւններուն շաղկապը:

Այս առիթով ԼՕԽ-ի Շրջանային վարչութիւնը իր խորին շնորհակալութիւնը եւ երախտագիտութիւնը կը յայտնէ օրաթերթի տնօրէնութեան եւ անձնակազմին, որոնք միշտ նեցուկ կանգնած են ԼՕԽ-ի Շրջանային վարչութեան տարած բոլոր աշխատանքներուն, թերթին մէջ տրամադրելով ԼՕԽ-ի էջը, ըլլայ այդ տպագիր կամ առցանց` Դիմատետրի վրայ:

Սիրելինե՛ր,

«Միութիւնը զօրութիւն է», նշանաբանով դարձեալ կը շնորհաւորենք մեր երկարամեայ վաստակը` յուսալով, որ օրաթերթին բեղմնաւոր գործունէութիւնը կը շարունակուի նոր ձեռքբերումներով ի շահ հայ ժողովուրդին:

ԼՕԽ-Ի ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ

Share:

Tags: Law, Juggement, lawyer, Cases