Chapters

ԼՕԽի Հաշուեքննիչ Յանձնախումբ

Յանձնախումբը ամբողջ տարեշրջանի տեւողութեան յատուկ ժամանակացոյցով կը քննէ ԼՕԽ-ի բոլոր մասնաճիւղերու հաշուեկշիռները եւ բոլոր հաշիւները կը վաւերացնէ։

Հերթական ժողովներէ առաջ յանձնախումբի անդամները դաստիարակչական աշխատանք կը տանին նորընտիր եւ անփորձ ԼՕԽ-ականներուն՝ աշխատելակերպի ճիշդ ուղիին մասին տեղեկութիւններ փոխանցելով, տալով գանձապահական եւ հաշուապահական իրենց պարտականութիւններուն մասին ցուցմունքներ։

Share:

Tags: Law, Juggement, lawyer, Cases