Chapters

ԼՕԽի Կրթանպաստ Յանձնախումբ

Հայ մանուկը հայ վարժարանէն չզրկելու յանձնառութեամբ, կրթանպաստ կը յատկացուի չքաւոր հայորդիներու հաւատալով որ հայ վարժարանին պարգեւած հայ լեզուի եւ մշակոյթի ուսուցմամբ հայ մշակոյթի յաւերժացման սատարող ապագայ սերունդները հոն կը կերտուին։ Կրթանպաստի յանձնախումբը ընկերային ծառայողի գործակցութեամբ կ՛այցելէ ընտանիքներ, տեղեակ ըլլալով անոնց ընդհանուր կացութեան եւ կարիքներուն տնօրինելու համար հարկն ու պատշաճը եւ կը կատարէ արձանագրութիւնը հայկական բոլոր վարժարաններէն դիմող աշակերտներուն արձանագրութիւնները։

Share:

Tags: Law, Juggement, lawyer, Cases