Chapters

ԼՕԽի Յարաբերական Յանձնախումբ
Յարաբերական յանձնախումբը կը մասնակցի ԼՕԽի Շրջանային Վարչութեան գործունէութեան, աշխատանք կը տանի, որպէսզի առաւելագոյն չափով ծանօթացնէ ԼՕԽ-ի կամաւոր եւբարեսիրական գործի նուիրական նպատակը։ Յարաբերական յանձնախումբի աշխատանքը մեկնակէտ ունի նաեւ նիւթական հասոյթ ապահովել Լ.Օ.Խ.ի Շրջանային Վարչութեան։
Share:

Tags: Law, Juggement, lawyer, Cases