Chapters

ԼՕԽի Արխիւային Յանձնախումբ

Արխիւներու յանձնախումբը լծուած է կազմակերպութեան տարիներու գործունէութեանապացոյց եղող բոլոր թղթածրարներու դասաւորման աշխատանքին։

ՁՕՕ9-էն ՁՕ1Ձ ժամանակաշրջանին Շրջանային Վարչութեան որոշումով կազմուեցաւ արխիվային յանձնախումբը որ հանգրուան առ հանգրուան դասաւորեց Լիբանանահայ Օգնութեան Խաչիծնունդէն ի վեր պահուած արխիւները:

Յանձնախումբը Շրջանային Վարչութեան եւ մասնաճիւղերու մինչ վերոյիշեալ թուականի բոլոր թղթածրարները տարբեր գլուխներու տակ մէկտեղեց,նկարները իրենց առիթներով ութուականներով պատկերատետրերու մէջ ամփոփեց, տեսերիզները խտասալիկներու վրայ արձանագրեց, այս բոլորը ցանկագրուեցաւ ապա յատուկ պահարաններու մէջ զետեղուեցաւ:

Սոյն տարուած աշխատանքի մանրամասնութիւնները յանձնախումբը արձանագրեց ու Շրջանային Վարչութեան մօտ պահ դրուեցաւ:

Share:

Tags: Law, Juggement, lawyer, Cases