Chapters

ԼՕԽի Ընկերային Յանձնախումբ

Ընկերային յանձնախումբի ծրագիրին հիմնական առանցքը Կազդուրման Կայանն է, որուն գաղափարը ծնունդ առաւ 1950-ին եւ կը շարունակուի մինչեւ օրս։ Յանձնախումբը առիթներով Կազդուրման Կայանի ծնողները կը հրաւիրէ հանդիպումի մը, որուն ընթացքին կը ներկայացուին շինիչ դասախօսութիւններ ։

1989-ին յանձնախումբը իրագործեց պարտէզ-խաղավայրը Պուրճ Համուտի բնակչութեան զբօսնելու, նուիրատուութեամբ Պուրճ Համուտի քաղաքապետութեան։

Share:

Tags: Law, Juggement, lawyer, Cases