Chapters

ԼՕԽի Կազմակերպչական Յանձնախումբ

Յանձնախումբը զարկ կու տայ անդամարշաւի՝ մասնաճիւղերու զօրացման նպատակադրումով, կը հետեւի մասնաճիւղերու գործունէութեան, արխիւային, դիւանական եւ միութենական հասկացողութեամբ։

Կը գործէ յատկապէս հերթական եւ ընդհանուր ժողովներու նախօրեակին, մօտէն հետեւելով անոնց գործունէութեան։ Յանձախումբը միշտ կը գործէ համաձայն նորօրեայ կարիքներուն եւ Պատգամաւորական ժողովներու ընթացքին տրուած որոշումներու հիման վրայ։ Յանձնախումբը կը պատրաստէ կազմակերպչական թերթիկներ հերթական ժողովներու ընթացքին ընթերցելու համար։

Յանձնախումբը ձեռնարկած է նաեւ, մասնաճիւղերու պատմականը ներկայացնող գրքոյկի մը պատրաստութեան:

Share:

Tags: Law, Juggement, lawyer, Cases