Chapters

ԼՕԽի Աշխէն Մասնաճիւղ

Աշխէն ալաններու Աշխադար թագաւորին դուստրն էր: Ան ամուսնացած էր Հայոց Արշակունեաց տոհմէն Տրդատ թագաւորին հետ: 301 թուականին երբ քրիստոնէութիւնը պետական կրօնք հռչակուեցաւ Հայաստանի մէջ, Ս. Գրիգոր հայրապետը Հայաստանի ամէն կողմերը քարոզչութիւններ ըրաւ եւ մկրտութիւններ կատարեց:

Տրդատ, Գրիգոր Լուսաւորիչէն ընդունելով ճշմարիտ կրօնքը ինք ու Աշխէն թագուհին իր պալատականներով քրիստոնեայ մկրտուեցան Ս. Հայրապետին ձեռքով Արածանի գետին մէջ:

Աշխէն թագուհին քրիստոնեայ մկրտուելէ ետք Տրդատի հետ միասնաբար, կործանել տուաւ բոլոր կուռքերն ու մեհեանները եւ անոնց տեղերը կառուցեց եկեղեցիներ եւ քրիստոնեայ սուրբերու վկայարաններ:

Ան եղաւ համայն աշխարհի եւ Հայաստանի մէջ քրիստոնէութիւնը ընդունող առաջին թագուհին: Դարձաւ լուսատու ջահ մը եւ քրիստոնէական հաւատքով լուսաւորեց մեր պատմութեան մութ էջերը:

Հիմնուած է 1946-ին, Անդր նահրի սկզբնաւորութեան, նախ «Նոր Մարաշ» անունով , հետագային «Աշխէն» անունը ստացած է : Հիմնադիր ընկերուհիներն են՝ Անոյշ Տատեան, Հայկանոյշ Գույումճեան, Պերճուհի Մինասեան, Արաքսի Քէպապճեան, Շնորհիկ Քէրէմէթլեան, Էլիզ Էսմէրեան, Արշակուհի Տարագճեան, եւ Մարի Քէօյլեան:

Վարչութիւնը կը գործէ ՀՅԴ «Սարդարապատ» ակումբին մէջ, Երեւանեան շէնք, իր շրջանին մէջ քաղաքացիական պատերազմի որպէս հետեւանք « Ս. Քարասնից Մանկանց » Ազգային մանկապարտէզը կը վերածուի հիւանդանոցի « Ֆստըքճեան» անունով:

Share:

Tags: Law, Juggement, lawyer, Cases