Անուանացանկ

Back

Ստորեւ կը ներկայացնենք Լիբանանահայ Օգնութեան Խաչի ծննդոցէն մինչեւ օրս երկարող տարիներու ընթացքին ԼՕԽ-ի Շրջանային վարչութիւններուն մաս կազմած անդամուհիներուն ցանկը որոնք  մեզի փոխանցուած են ըստ աղբիւրներու, հետեւաբար ներողամիտ կը գտնուիք եթէ վրիպած անուններ գտնուին : Այս գծով տեղեկութիւններ ունեցողներ կրնան կապ պահել հետեւեալ հասցէին` info@lokh-arcl.org.

 • 1930-1939  թուականներուն  ԼՕԽ ի Շրջանային վարչութիւններուն փոխն ի փոխ անդամակցած են՝ Զապէլ Սարաֆեան,Վերժին Տէր Կարապետեան, Ջաւօ Շանթ  , Աղաւնի Փափազեան , Լիւսի Տէր Մելքոնեան, Հեղուշ Փափազեան, Կիւլենիա Աշճեան ,Սօսի Սվաճեան ,Ղազար Չարըգ ,Վարսամ, Գառնիկ Գիւզէլեան , Մինաս Ղազարեան , Տօքթ. Կէրկէրեան,  Տօքթ. Մ Հայրապետեան եւ Եդուարդ Տարօնեան:
 • Լիբանահայ Օգնութեան ԽաչիԱռաջին պատգամաւորական ժողով (1939)  Առաջին Շրջանային Վարչութեան վարչականներ` Ջաւօ Շանթ(ատենապետուհի), ԼոլաՍասունի(ատենադպրուհի), Ուրֆալեան, Օրիորդներ Կ. Աշճեան, Ս.Սվաճեան,  Պարոններ՝Գ. Գիւզալեան, Տոքթ.Օ. Կէրկէրեան:
 • 1939-էն մինչեւ 1960  գումարուած են ԼՕԽ-ի 18 պատգամաւորական ժողովներ Լիբանանի մէջ:
 • 15-րդ Պատգամաւորական Ժողով  (1955)
  ընտրուած վարչականներ`
  Ո. Տէր Մելքոնեան, Լ. Սասունի, Լ.Լիմոնճեան, Հ. Մատարենց, Լ. Տէտէեան, Վ. Տէր Կարապետեան, և Գ. Կանայեան:
 • 1960 –ին
  Լիբանահայ Օգնութեան Խաչի Շրջանային Վարչութիւն:
  Ա. Արծրունի,  Լ. Սասունի, Է. Գրիգորեան, Ա. Ռաֆայէլեան, Վ. Ֆեթթելեան, Օ. Պալեան, Վ. Տէր Կարապետեան, Վ. Ժամկոչեան, Տ Ա. Այվազեան:
 • 19-րդ Պատգամաւորական ժողով  (Յունիս 1961 )
  ընտրուած վարչականներ՝
  Լոլա Սասունի, Վ. Խաթանասեան, Վ. Տէր-Կարապետեան, Վ. Ֆեթթէլեան, Ա. Արծրունի, Տ. Գրուշեան, Ռ. Գըլըճեան, Ա. Ռաֆայէլեան, եւ Ա. Հայկականեան:
 • 20-րդ Պատգամաւորական ժողով (16 Յունիս 1963 )
  ընտրուած վարչականներ՝
  Լոլա Սասունի (ատենապետուհի) Վերժին Խաթանասեան (ատենադպրուհի), Վերժին Տէր-Կարապետեան  (գանձապահ), Վերժին Ֆեթթէլեան (հաշուապահ), Տալիտա  Գրուշեան եւ Արշալոյս Հայկականեան (պարբերաթերթի պատասխանատու), Արաքսի Արծրունի, Ռ. Գըլըճեան եւ Ազատուհի Ռաֆայէլեան (խորհրդականներ)
 • 21-րդ Պատգամաւորական ժողով ( 5 Յունիս 1965)   
  ընտրուած վարչականներ՝
  Լ. Սասունի (ատենապետուհի), Բ. Առաքելեան (ատենադպրուհի), Վ. Տէր-Կարապետեան (գանձապահուհի),Վ. Ֆեթթէլեան (հաշուապահուհի), Ռ. Գըլըճեան, Ա. Ռաֆայէլեան, Ա. Արծրունի, Տ. Գրուշեան եւ Ա. Հայկականեան (խորհրդականներ):
 • 22-րդ Պատգամաւորական ժողով  (8-9 Յունիս 1968 )
  ընտրուած վարչականներ՝
  Լոլա Սասունի (Պատուոյ նախագահուհի), Ա. Արծրունի (ատենապետուհի), Բ. Առաքելեան (ատենադպրուհի),Վ. Տէր-Կարապետեան (գանձապահուհի), Վ. Ֆեթթէլեան (հաշուապահուհի), Ազատուհի Ռաֆայէլեան, Արշալոյս Արմէնեան, Թալին Գրուշեան, Բեգա Գըլըճեան եւ Շաքէ Նահիկեան (խորհրդականներ):
 • 23-րդ Պատգամաւորական ժողով (6-7 Յունիս 1970) 
  ընտրուած վարչականներ՝
  Արաքսի Արծրունի (ատենապետուհի), Բ. Առաքելեան (ատենադպրուհի), Վ. Տէր-Կարապետեան (գանձապահուհի), Վ. Ֆեթթէլեան (հաշուապահուհի),Ազատուհի Ռաֆայէլեան, Բեգա Գըլըճեան, Թալին Գրուշեան, Արշալոյս Արմէնեան, եւ Շաքէ Նահիկեան (խորհրդականներ)
 • 24-րդ Պատգամաւորական ժողով (17-18 Յունիս 1972)
  ընտրուած վարչականներ՝
  Վ. Տէր-Կարապետեան (ատենապետուհի), Պ. Մանուկեան (ատենադպրուհի), Լիւսի Գրիգորեան (գանձապահուհի), Վ. Ֆեթթէլեան (հաշուապահուհի), Թալին Գրուշեան, Արշալոյս Արմէնեան, Շաքէ Նահիկեան, Ազատուհի Ռաֆայէլեան ,Լիւսի Գրիգորեան (խորհրդականներ)
 • 25-րդ Պատգամաւորական ժողով( Յունիս 1974 )
  ընտրուած վարչականներ՝
  Բ. Առաքելեան (ատենապետուհի), Ալին Փափազեան (փոխ ատենապետուհի), Տիգի Թորիկեան (ատենադպրուհի), Անի Թորոսեան (գանձապահուհի), Լիւսի Գրիգորեան (հաշուապահուհի), Մարիժան Եղիայեան, Վիքի Մաքինաճեան (խորհրդականներ):
 • 26-րդ Պատգամաւորական ժողով (Յունուար 1977)  
  ընտրուած վարչականներ՝
  Ալին Փափազեան (ատենապետուհի),  Մակի Խաչերեան (ատենադպրուհի), Անի Թորոսեան (գանձապահուհի), Ռիթա Շամլեան (հաշուապահուհի), Սեդա Պեքերէճեան, Լիւսի Գրիգորեան, Էլիզ Եփրեմեան, Սեդա Թորիկեան, Քնար Ֆուճուրեան (խորհրդականներ):
 • 28-րդ Պատգամաւորական ժողով (27 Յունուար 3 ,4 Փետրուար 1979 )
  ընտրուած վարչականներ՝
  Տիգի Թորիկեան (ատենապետուհի), Սեդա Պէքէրէճեան (փոխ ատենապետուհի),  Մակի Խաչերեան (ատենադպրուհի), Անգինէ Արթինեան (գանձապահուհի), Ռիթա Շամլեան (հաշուապահուհի), Զարուկ Գալէմքէրեան, Թագուհի Քէլէշեան, Քնար Ֆուճուրեան եւ Արշակուհի Տարագճեան (խորհրդականներ):
 • 31- րդ Պատգամաւորական Ժողով (Հոկտեմբեր 1982)
  ընտրուած վարչականներ՝
  Ծովակ Խաչերեան (ատենապետուհի), Սօնա Արմէնեան (փոխ ատենապետուհի), Սօսի Սաղըրեան (ատենադպրուհի), Ռիթա Շամլեան (գանձապահուհի), Սոնա Խտըշեան(հաշուապահուհի), Ռիթա Պոսնոյեան, Անուշ Պաղտասարեան, Սեդա Պաղտասարեան, Պերճուհի Պէօճէքեան, Ժագլին Քէօրողլեան, Անահիտ Քիւսպէքեան (խորհրդականներ):
 • 33 -րդ Պատգամաւորական Ժողով (30 Յունիս -1 Յուլիս 1984 )
  ընտրուած վարչականներ՝
  Տիգի Թորիկեան (ատենապետուհի), Սոնա Արմէնեան(ա.փոխ ատենապետուհի),Թագուհի Քէլէշեան (բ.փոխ ատենապետուհի), Նանիկ Գայթանճեան (ատենադպրուհի),Մատլէն Պարմագսզեան (գանձապահուհի),Ռիթա Շամլեան (հաշուապահուհի), Սեդա Պաղտասարեան, Անուշ Պաղտասարեան, Ռիթա Պոսնոյեան, Անահիտ Քիւսպէքեան,Սօսի Սաղրեան (խորհրդականներ):
 • 34-րդ Պատգամաւորական Ժողով (21- 22 Յունիս1986)  
  ընտրուած վարչականներ՝
  Տիգի Թորիկեան (ատենապետուհի), Թագուհի Քէլէշեան(փոխ ատենապետուհի),Ծովակ Խաչերեան (ատենադպրուհի),Շաքէ Սարաֆեան (գանձապահուհի),Նանիկ Գայթանճեան(հաշուապահուհի), Աստղիկ Փափազեան,Թագուհի Ատալեան,Սեդա Խտըշեան,Թամար Տէր Պետրոսեան,Սօնա Գրաճեան,Յասմիկ Ասատուրեան (խորհրդականներ):
 • 36-րդ Պատգամաւորական Ժողով (29 Յունիս 1988)  
  ընտրուած վարչականներ՝
  Ծովակ Խաչերեան (ատենապետուհի), Սեդա Պաղտասարեան (փոխ ատենապետուհի),Սեդա Խտըշեան (ատենադպրուհի), Ազնիւ Պաղտասարեան(գանձապահուհի),Շողիկ Դարբինեան, (հաշուապահուհի), Շաքէ Սարաֆեան,Պերճուհի Պէօճէքեան,Սրբուհի Քէլէշեան, ԹագուհիԱտալեան, Սեդա Պեքերեճեան,Թամար Տէր Պետրոսեան (խորհրդականներ):
 • 38-րդ Պատգամաւորական Ժողով  (9 Հոկտեմբեր 1990)
  ընտրուած վարչականներ`
  Արսինէ Թորիկեան (ատենապետուհի),Անայիս Շամլեան (փոխ ատենապետուհի),Քնար Ֆուճուրեան, (ատենադպրուհի), ԱզնիւՊաղտասարեան (գանձապահուհի), Զարուհի Գալէմքերեան,  Սրբուհի Քէլէշեան, Թագուհի Քէլէշեան,Անգինէ Արթինեան,Ազատուհի Խանզէթեան,Սօնա Լիպարիտեան,Սեդա Մեսրոպեան (խորհրդականներ):
 • 40-րդ Պատգամաւորական Ժողով (10  Յուլիս 1992)
  ընտրուած վարչականներ`
  Սեդա Խտըշեան (ատենապետուհի), Մէյրի Արեւեան (փոխ ատենապետուհի), Թամար Տէր Պետրոսեան (ատենադպրուհի), Շաքէ Սարաֆեան (գանձապահուհի), Սօնա Լիպարիտեան(հաշուապահուհի), Թագուհի Ատալեան, Աստղիկ Մինասեան, Սեդա Մեսրոպեան,Ազատ Խանզէթեան, Սիլվա Սաղըրեան,Անգինէ Արթինեան(խորհրդականներ):
 • 41- րդ Պատգամաւորական Ժողով  (1994)  
  ընտրուած վարչականներ`
  Սեդա Խըտըշեան (ատենապետուհի), Թամար Տէր Պետրոսեան(փոխ ատենապետուհի) Սօսի Փօլատեան (ատենադպրուհի),  Շաքէ Սարաֆեան(գանձապահուհի), Սեդա Ճուպանեան (հաշուապահուհի), Թագուհի Ատալեան, ՍօսիՊարսումեան, Սիլվա Սաղըրեան Սրբուհի Քէլէշեան ,Սեդա Վարժապետեան,Թալին Գլպաշեան (խորհրդականներ):
 • 43- րդ Պատգամաւորական Ժողով( 7 Յուլիս 1996)  
  ընտրուած վարչականներ՝
  Սօսի Պարսումեան(ատենապետուհի), Զուարթ Գազանճեան (փոխ ատենապետուհի), Սօնա Եսայեան (ատենադպրուհի), Սեդա Չէօրէքճեան (գանձապահուհի),  Սեդա Ճուպանեան (հաշուապահուհի),  Սեդա Վարժապետեան, Նելլի Վեքիլեան, Վարդուհի Տէվէլեան, Սօսի Արամեան, Սօսի Քէօյլեան ,Շաքէ Եագուպեան: (խորհրդականներ):
 • 44- րդ Պատգամաւորական Ժողով ( 3 – 4- 5  Յուլիս1998 )
  ընտրուած վարչականներ՝
  Անայիս Շամլեան (ատենապետուհի), Լուսին Թօփալեան (փոխ ատենապետուհի),Զուարթ Գազանճեան (ատենադպրուհի), Սեդա Չէօրէքճեան (գանձապահուհի), Ռամելլա Նիկողոսեան (հաշուապահուհի),  Նելլի Վեքիլեան,Սօսի Քէօյլեան, Սօսի Արամեան,Շաքէ Եագուպեան, ,Մարօ Հաճիմանուկեան,Մարօ Սալխանեան: (խորհրդականներ):
 • 45 -րդ Պատգամաւորական Ժողով (13 –  17 Յուլիս 2000)
  Ընտրուած վարչականներ`
  Սեդա Խտըշեան (ատենապետուհի), Անայիս Շամլեան (փոխ ատենապետուհի), Մարալ Գնտոյեան (ատենադպրուհի), Ռամելլա Նիկողոսեան (գանձապահուհի), Անի Արոյեան (հաշուապահուհի),Սօսի Մանուէլեան,Թագուհի Ատալեան,Զարուհի Գալէմքերեան, Մէյրի Արեւեան,Թալին Գլպաշեան, Ծովիկ Ալեքսանդրեան: (խորհրդականներ):
 • 47- րդ Պատգամաւորական Ժողով (12 Յուլիս 2002)
  ընտրուած վարչականներ՝
  Սեդա Խըտըշեան(ատենապետուհի), Մէյրի Արեւեան (փոխ ատենապետուհի), Մարալ Գնտոյեան (ատենադպրուհի), Թալին Գլպաշեան (գանձապահուհի), Արփի Չաթալեան (հաշուապահուհի), Զարուհի Գալեմքէրեան,Ծովիկ Ալեքսանդրեան, Վարդուհի Տէվէլեան, Սիլվա Մահտեսեան, Սեդա Պիլեմճեան, Թագուհի Ատալեան: (խորհրդականներ):
 • 48 -րդ Պատգամաւորական Ժողով ( 11 Յուլիս 2004)
  ընտրուած վարչականներ`
  Լուսին Թօփալեան(ատենապետուհի),Շաքէ Եագուպեան, (փոխ ատենապետուհի), Մարալ Յովհաննէսեան (ատենադպրուհի),Սեդա Չէօրէքճեան (գանձապահուհի),Մարօ Չոգագլեան (հաշուապահուհի),Վարդուհի Տէվէլեան,Սեդա Պիլեմճեան,Սիլվա Բակլայեան,Սօսի Քէօյլեան, ,Սիլվի Առաքելեան,Սիւզան Օհանեան: (խորհրդականներ):
 • 50-րդ Պատգամաւորական Ժողով ( 7-8-9-Յուլիս 2006)
  ընտրուած վարչականներ`
  Մարալ Մխճեան (ատենապետուհի), Սօսի Արամեան (փոխ ատենապետուհի) , Սիրուն Վարդապետեան (ատենադպրուհի), Հուրի Հայրապետեան (գանձապահուհի), Հուրի Միքայելեան(հաշուապահուհի), Թագուհի Ատալեան, Սօսի Քէօյլեան, Սիլվա Բակլայեան, Վարդուհի Տէվէլեան,Սօսի Տեմիրճեան, Մարալ Յովհաննէսեան (խորհրդականներ):
 • 51-րդ Պատգամաւորական Ժողով  (4-5-6-Յուլիս 2008)
  ընտրուած վարչականներ`
  Թալին Գլպաշեան (ատենապետուհի) Սօսի Արամեան (փոխ ատենապետուհի ), Մարալ Հարպոյեան (ատենադպրուհի), Հուրի Հայրապետեան (գանձապահուհի), Հուրի Միքայելեան (հաշուապահուհի),  Թագուհի Ատալեան, Սիրուն Վարդապետեան , Այտա Խուստիկեան,Մարօ Սալխանեան, Լուսին Մայիսեան, Լլիան Օրտողլեան (խորհրդականներ):
 • 52-րդ Պատգամաւորական Ժողով(9-10-11 Յուլիս 2010)
  ընտրուած վարչականներ`
  Թալին Գլպաշեան, (ատենապետուհի), Մարօ Սալխանեան (փոխ ատենապետուհի), Մարալ Հարպոյեան (ատենադպրուհի), Լիլիան Օրտողլեան (գանձապահուհի), Մարալ Յովհաննէսեան (հաշուապահուհի), Սօսի Քէօյլեան, Նազելի Աւագեան, Սիւզան Օհանեան, Ցոլինէ Խաչատուրեան, Մարօ Չոգագլեան,Սօսի Պոյաճեան (խորհրդականներ):
 • ԼՕԽի 53-րդ Բացառիկ Պատգամաւորական ժողովը տեղի ունեցաւ 9 Յուլիս 2011-ին, ‘’ԱՊԸԲ’’ կեդրոնին մէջ, որու ընթացքին ընտրուեցաւ, Աթէնքի մէջ կայանալիք , ՀՕՄի 70-րդ Համահայկական Պատգամաւորական ժողովին մասնակցելու թեկնածու ընկերուհիները`
  – Սիւզան Պարսումեան
  – Սանդուխտ Հերկելեան
  – Սօսի Քէօյլեան
  – Մարօ ՉոգագլեանԻսկ փոխանդամ ՝ ընկերուհիներ
  – Սիրուն Վարդապետեան
  – Սեդա Ճուպանեան

  Յարկ է յիշել որ, ընկհ. Սօսի Քէօյլեան բանաւոր պատճառով չկարողացաւ մասնակցիլ ժողովին, զինք փոխարինեց առաջին փոխանդամ` ընկհ. Սիրուն Վարդապետեանը:

 • 54-րդ Պատգամաւորական Ժողով (20-21 Յուլիս 2012)
  ընտրուած վարչականներ`
  Մարալ Յովհաննէսեան (ատենապետուհի), Սօսի Քէօյլեան (փոխ ատենապետուհի), Նազելի Աւագեան (ատենադպրուհի), Սիւզան Օհանեան(հաշուապահուհի), Մարօ Չոգագլեան (գանձապահուհի), Ցոլինէ Խաչատուրեան, Սօսի Պոյաճեան, Սիրուն Վարդապետեան, Ազատուհի Սարգիսեան,Սանդուխտ Հերկելեան, Մարինա Նորամանեան (խորհրդականներ):
 • 55-րդ Պատգամաւորական Ժողով (11-12-13 Յուլիս 2014)
  ընտրուած վարչականներ`
  Թալին Գըլպաշեան (ատենապետուհի), Մարօ Սալխանեան (փոխ ատենապետուհի), Իսկուհի Գաբլանեան (ատենադպրուհի), Լիլիան Օրտողլեան (գանձապահուհի) ,Այտա Խուստիկեան (հաշուապահուհի), Սիրուն Վարդապետեան, Ազատուհի Սարգիսեան, Սանդուխտ Հերկելեան, Վարդուհի Տեվէլեան, Սօսի Արամեան , Սիլվա Քարակոզեան (խորհրդականներ):

 • 57րդ Պատգամաւորական Ժողով (8-9- 10 Յուլիս 2016)
  ընտրուած վարչականներ`
  Մարալ Մըխճեան (ատենապետուհի), Սօսի Արամեան (փոխ ատենապետուհի), Նազելի Աւագեան (ատենադպրուհի), Մարօ Թազեան (գանձապահուհի) ,Հուրի Պաժիքեան (հաշուապահուհի), Մարալ Յովհաննէսեան, Իսկուհի Գաբլանեան, Սիլվա Գարակէօզեանեան, Սեդա Մածունեան, Անի Պաղտիկեան , Ցօղիկ Հաւաթեան (խորհրդականներ):