Վկայութիւններ

Դուք Էք Քրիստոսի Մայրը

06-06-2015

ՎԱՐՈՒԺԱՆ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ

«Ով որ երկնաւոր Հօրս կամքը կը կատարէ, անիկա է եղբայրս, քոյրս եւ մայրս» (Մտ. 12.50)

Այսօր մայրերու օր է, կ՛ըսեն: Մայրերու տօն է, կ՛ըսեն: Ձեռնարկ մը, հանդէս մը կը կազմակերպեն: Շա՛տ բարի: Սակայն մայրը օրով մը, տօնով մը,... Read More

ԼՕԽ-ը` Բոլորիս Տէր

03-04-2014

ՎԱՐԴՈՒՀԻ ՊԱԼԸԳՃԵԱՆ

Ողջոյն ազգանուէր ԼՕԽ-ի մեծ ընտանիքին` 80-ամեայ Հայ աւետարանական Շամլեան-Թաթիկեան վարժարանէն:

ԼՕԽ-ի ծառայութիւնները, յատկապէս ուղղուած` մեր գաղութին նուազ բախտաւոր խաւին, մեծապէս գնահատուած են, անփոխար... Read More

Պէտք Է Սատարել Նուիրական Գործին

03-04-2014

ԿԱԼԻՆԱ ՇԵՄԵՄԵԱՆ-ՆԱՃԱՐԵԱՆ

Ողջունելի է ԼՕԽ-ի Շրջանային վարչութեան քարոզչական յանձնախումբին այս նախաձեռնութիւնը, սակայն ձեր աշխատանքին սահուն եւ արդիւնաւէտ ընթացքը, յանուն ազգանուէր ծրագիրներու իրականացման, ինչպէս նաեւ` հայ... Read More

ԼՕԽ-Ը

03-04-2014

ՅՈՎՍԷՓ ՎՐԴ. ԹՈՓԱԼԵԱՆ

ԼՕԽ-Ը
Անձնական արժէքն է հայուն…

Եթէ հայը առատաձեռն է,
ԼՕԽ-ը առատաձեռն է,

Եթէ հայը ազգասէր է,
ԼՕԽ-ը ազգասէր է…

Եթէ հայը աստուածասէր է,
ԼՕԽ-ը աստուածասէր է…

կ՛եզրակացնենք,
Ի... Read More

Պատրաստ Ըլլալ Օժանդակելու

03-04-2014

ՎԱՉԷ ՀԱՐՄԱՆՏԱՅԵԱՆ

Սիրելի՛ հայեր,

«Տեսնենք եւ օգտագործենք ծառայութեան ամէն պատեհութիւն, տանք` առանց փոխարժէքը հաշուելու, պայքարինք` առանց վիրաւորուելու, աշխատինք` առանց հանգիստ փնտռելու, ծառայենք`առանց վարձատրութիւն ակ... Read More

Իւրաքանչիւր Լիբանանահայու Ազգային Պարտականութիւնն Է Նեցուկ Կանգնիլ ԼՕԽ-ին

03-04-2014

ԿՐԵԿՈՒԱՐ ԳԱԼՈՒՍՏ

Լիբանանի օգնութեան խաչը իր հիմնադրութեան օրերէն կը ծառայէ լիբանանահայ ընկերութեան ընկերատնտեսական ու առողջապահական վիճակի բարելաւման ու բարեկարգման աշխատանքներուն:

ԼՕԽ-ը իր պատմութեան ընթացքին ոչ մ... Read More

Քսակները Լայն Բանալու Պարտաւորութեամբ

03-04-2014

Վ. ԱՒԱԳԵԱՆ

Գնահատանքի եւ երախտագիտութեան շողշողուն խօսքերու կարիքը չունի Լիբանանահայ oգնութեան խաչը: Կնոջական այս մեծ միութեան բարիքներուն կրնաք հանդիպիլ քիչ մը ամէն տեղ, տարբեր բնագաւառներու մէջ:

Մտէ՛ք լիբանանահայ վա... Read More

Ծառայութեան Ճանապարհին. (ԼՕԽ-ի Հանգանակութեան Շաբթուան Առիթով)

03-04-2014

ՇԱՀԱՆԴՈՒԽՏ

Մեր մանկութեան օրերէն կը յիշենք Լիբանանահայ օգնութեան խաչի ներկայութիւնը մեր դպրոցներուն մէջ: Տարիներ անցած են այդ օրերէն, երբ մեր դպրոցին մէջ կը տեսնէի, կէսօրուան ժամերուն, քանի մը տիկիններ, հասուն տարիքի մայրեր... Read More

ԼՕԽ-ի Հանգանակութեան Առիթով. Մոռցի՛ր Տուածդ, Յիշէ՛ Ստացածդ Միայն

03-04-2014

ՀԵՐԱ ՆԱՃԱՐԵԱՆ

Ապրիլի սկիզբը Լիբանանահայ օգնութեան խաչի մասնաճիւղերը կը կատարեն իրենց տարեկան հանգանակութիւնը:

Նախաձեռնութիւն մը, որուն մասին խօսիլը սովորութիւն դարձած է:

Ոեւէ անձ, որ կը տիրանայ անհատական բարձր աստ... Read More

ՅԻՍՆԱՄԵԱՅ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹԻՒՆ ՄԸ

27-02-2014

ԱՐԱՄ  ՎՐԴ .  ՔԷՇԻՇԵԱՆ
Առաջնորդական  Տեղապահ Լիբանանի  Թեմին

Լիբանահայ  Օգնութեան  խաչը  կը գտնուի  իր  Յիսնամեայ առաքելութեան  սեմին  :  Արդարեւ ,   իր  կեանքին  ու  առաքելութեան մէջ ,   սա  յատկանշական  անկիւնադարձ  մը ,   ... Read More