Ա. Ազիրեան

Back

ԼՕԽ-ի «Արշալոյս Ազիրեան» մասնաճիւղը հիմնուած է 1933-ին Պուրճ Համուտի  նոր Սիս թաղամասին մէջ՝ դիմագրաւելու համար ընկերային, տնտեսական եւ առողջապահական  ծանր տագնապները:

Պրն. Միսաք Ազիրեան  ակումբի շինութեան համար հող  մը նուիրեց շրջանի ժողովուրդին: Անոր կինը՝ ընկհ. Արշալոյս Ազիրեան անդամուհի էր նորաստեղծ մասւնաճիւղին:

Հետագային, մասնաճիւղը ինքնաբերաբար կրեց իր բարերարին՝ «Արշալոյս Ազիրեան» անունը:

Արշալոյս Ազիրեան ծնած է 1885-ին Սիսի մէջ եղած է քահանայ  Փափազեանի դուստրը: 1914-ին ամուսնացած է: Բնակած է Հալէպ, Կիպրոս, դարձեալ Հալէպ: 1918-ին վերջնականապէս հաստատուած է Պէյրութ, Լիբանան:

Ան յարատեւ նեցուկ կանգնած է իր ամուսնին որպէսզի  ան իր բարեգործութիւնները կատարէ, շրջանի կարիքներուն օգտակար հանդիսանալով:

Կը գտնուի  Պուրճ Համուտի նոր Սիս թաղամասին մէջ: Հիմնուած է 1933-ին :

Հիմնադիր ընկերուհիներն  են՝ Նուէր Բալայեան, Մարօ Յակոբեան, Թագուհի սէմիզեան, Թիֆոլինտա  Փեսայեան, Մարօ Տեմիրճեան, Անիձա Յակոբեան, Լուսաբեր

Կէրէքմէզեան, Ա. Սվաճեան, Լ. Աղասարգիսեան, եւ Տ. Յարութիւնեան:
Կը գործէ «Իշխան» կոմիտէի հովանիին տակ: