«Մեր Քուէն Մեր Ժողովուրդին Ինքնութիւնը, Հայկականութիւնը, Ազատութիւնը Եւ Ամրութիւնը Ապահովելու Քուէ Է» Ըսաւ Յակոբ Բագրատունի

Back

Հովանաւորութեամբ ԼՕԽ-ի Շրջանային վարչութեան եւ կազմակերպութեամբ ԼՕԽ-ի Շրջանային վարչութեան յարաբերական յանձնախումբին, երէկ` հինգշաբթի, 26 ապրիլ 2018-ին, առաւօտեան ժամը 10:30-ին, «Ֆենիսիա» պանդոկի «Կրանտ պոլրում» սրահին մէջ տեղի ունեցաւ պրանչ, ներկայութեամբ ՀՅԴ-ի առաջադրած երեսփոխանական թեկնածուներուն` Յակոբ Բագրատունիի, Յակոբ Թերզեանի, Սերժ Չուխատարեանի եւ Ալեքսանտր Մաթոսեանի:

Ձեռնարկը սկսաւ Լիբանանի եւ ՀՕՄ-ի քայլերգներուն յոտնկայս ունկնդրութեամբ:

Այնուհետեւ ներկաները դիտեցին ՀՅԴ քարոզչական մարմինին կողմէ պատրաստուած տեսերիզ մը, որ ներկայացուց քուէարկութեան ձեւը, թեկնածուներուն կենսագրականը եւ հայորդիներու տեսակէտները, որոնք զօրակցութիւն յայտնեցին Դաշնակցութեան թեկնածուներուն:

ԼՕԽ-ի Շրջանային վարչութեան անունով խօսք առաւ Շրջանային վարչութեան ատենապետ Մարալ Մխճեան: Ան ըսաւ, թէ մարդասիրական ծառայութիւն մատուցող Լիբանանահայ օգնութեան խաչը կառչած կը մնայ իր նպատակին հայապահպանման առաքելութեան մէջ` մեղմացնելու համար ընկերային տագնապները եւ ուժեղ հիմերու վրայ պահելու ազգ-գաղութ-ԼՕԽ կապը` ի յաչս մեր ժողովուրդին: Այսօր կը գտնուինք քաղաքական անկիւնադարձային իրավիճակի մը առջեւ, ուր հայ ընտանիքը եւ նորահաս սերունդը հայ պահելու համար պիտի բարձրացնենք մեր իրաւունքի ձայնը` փաստելու համար մեր դերակատարութիւնը Լիբանանի մէջ: «Գաղութին մէջ բեղուն աշխատանք տանող այս ծառայասէր միութիւնը չի կրնար անտարբեր մնալ իր երկրին  բարգաւաճ ապագային կերտման առումով, չի կրնար դիտողի դերին մէջ գտնուիլ իբրեւ գործունեայ տարր, ուստի յանուն մեր գաղութի գոյատեւման եւ հզօրացման, եկէք միանանք, բոլորս համախմբուինք եւ հաստատ քայլերով  ուղղուինք հոն, ուր լիբանանահայութեան իրաւունքն ու պարտականութիւնը մեզ կը կանչեն», նշեց Մարալ Մխճեան:

Խօսք առաւ Պէյրութի Ա. ընտրաշրջանի հայ կաթողիկէ աթոռի թեկնածու Սերժ Չուխատարեան: Ան իր խօսքին սկիզբը անդրադարձաւ հայ կնոջ յատկութիւններուն եւ ըսաւ, թէ հայ կինը Հայոց ցեղասպանութենէն ետք մեծ դեր խաղացած է հայ հասարակութիւնը կազմակերպելու գործին մէջ: Հայ մայրերը լաւագոյնս պահած են իրենց ընտանիքները եւ ջանք չեն խնայած իրենց զաւակներու հայեցի կրթութեան եւ դաստիարակութեան գործին մէջ: Հայ կինը կրցած է իր ազգին մշակութային արժէքները, բարքերն ու սովորութիւնները պահել ու սերունդէ-սերունդ փոխանցել: Հայ կինը իր ամուսինին կողքին կանգնեցաւ ու կը կանգնի կեանքի բոլոր պայմաններուն մէջ: Երբ հասնինք խորհրդարան, ճիգ պիտի չխնայենք կանգնելու կնոջ եւ մասնաւորապէս հայ կնոջ կողքին` իբրեւ իր իրաւունքներու պաշտպան: Չուխատարեան իր խօսքի աւարտին ըսաւ, թէ մայիս 6-ին բոլորս պէտք է ուղղուինք քուէատուփ` քուէարկելու բոլոր երեսփոխաններուն, որոնք պատրաստ են իրենց կարելին ընելու` ժողովուրդի բարօր կեանք ապահովելու համար:

Ապա խօսք առաւ Պէյրութի Ա. ընտրաշրջանի հայ առաքելական աթոռի թեկնածու Ալեքսանտր Մաթոսեան: Ան յայտնեց, որ այսօր հաւաքուած են զօրակցելու ԼՕԽ-ի ընկերուհիներուն, որոնք պատրաստ են ծառայելու եւ օգնելու ո՛չ միայն իրենց ազգի զաւակներուն, այլ նաեւ ամբողջ մարդկութեան: «Այս օրերուն մենք ընտրութիւններու գծով դժուար աշխատանք կը տանինք: Բոլորս պէտք է մասնակցինք ընտրութեան, որպէսզի բարգաւաճ եւ զարգացած երկիր մը ունենանք, որպէսզի մեր զաւակները հանգիստ ապագայ մը ապրին: Ընտրութիւնները մեր միակ առիթն են հասնելու խորհրդարան` խաղաղ ու ապահով կեանք մը պատրաստելու համար լիբանանցի քաղաքացիին», ըսաւ Ալեքսանտր Մաթոսեան:

Ապա խօսք առաւ Պէյրութի Ա. ընտրաշրջանի հայ առաքելական աթոռի թեկնածու Յակոբ Թերզեան: Ան իր խօսքին սկիզբը շնորհակալութիւն յայտնեց ԼՕԽ-ին ձեռնարկին եւ բոլորին ներկայութեան համար: Ան մատնանշեց լիբանանցի կնոջ եւ հայ կնոջ յատկութիւնները: Ան ըսաւ, թէ լիբանանցի կինը սերունդներ կը կերտէ, լաւագոյն դաստիարակութիւնը կու տայ եւ իր իրաւունքները կը պաշտպանէ: Լիբանանցի կինը Լիբանանի քաղաքակիրթ դիմագիծն է, լիբանանցի կինը միշտ լիբանանցի մարդուն կողքին կը կանգնի կեանքի լաւ թէ վատ պայմաններուն մէջ, լիբանանցի կինը ունի զարգացման բոլոր յատկութիւնները:

Ապա խօսք առաւ Մեթնի հայ առաքելական աթոռի թեկնածու, ՀՅԴ Լիբանանի Կեդրոնական կոմիտէի ներկայացուցիչ, երեսփոխան Յակոբ Բագրատունի: Ան ըսաւ, թէ տասը ճակատագրական եւ դժուարին օրեր կը բաժնեն մեզ ընտրութիւններէն, որոնց ընթացքին մայիս 6-ին լիբանանահայը իր խօսքը պիտի ըսէ: «Ընտրական նախկին օրէնքէն բոլորը դժգոհ էին, որովհետեւ քաղաքական ուժ մը, համայնք մը կը պարտադրէր, որ այլ համայնքէ երեսփոխան մը ներկայացնէ միւս համայնքը, աշխատեցանք նոր օրէնք մը մշակել, եւ վատ օրէնքներուն մէջէն դուրս եկաւ լաւագոյն օրէնք մը, որուն բոլորս համաձայնեցանք, որպէսզի համայնքներու ներկայացուցչութիւնը տեղ հասնի, որպէսզի իւրաքանչիւր համայնքի կողմէ ճշդուած լաւագոյն ներկայացուցչութիւն ունեցող թեկնածուները խորհրդարան հասնին, որպէսզի կարենան այդ ներկայացուցչութեամբ զինուած իրենց համայնքին նեցուկով ներկայացնեն համայնքը, ուժ առնեն եւ երկրի բարօրութեան համար աշխատին», ըսաւ Յ. Բագրատունի: Ան յայտնեց նաեւ, որ «տակաւին ընտրութիւններու թուականները չճշդուած, ամէն անգամ, որ ես առիթ կ՛ունենայի յայտարարութիւն կատարելու, կ՛ըսէի, թէ Լիբանանի հայութեան թեկնածուները պէտք է ճշդուին Լիբանանի հայկական կուսակցութիւններուն եւ հեղինակութիւններուն կողմէ, որովհետեւ մենք կը հաւատանք, որ Լիբանանի հայութիւնը զօրաւոր է իր կուսակցութիւններով եւ իր միութիւններով: Այլ խօսքով` մենք կը հաւատանք, որ անհատներ կրնան շատ բարձր արժէք ունենալ, բայց երբ մեր հայկական իրականութեան մէջ չեն, երբ մեր հայկական կեանքին ծանօթ չեն, արժէք մը չեն ներկայացներ. անոնք բարի կու գան մեզ ներկայացնելու, եթէ իրենց կռնակը ունենան այն պայուսակը, որ ձեզմէ իւրաքանչիւրը շալկած է իր միութիւններուն մէջ»: Յակոբ Բագրատունի նշեց, որ այսօրուան հայկական իրականութեան մէջ գոյութիւն ունեցող ընտրապայքարը հաւաքականութեան շահերուն ծանօթ, Լիբանանի հայութեան կերտման մէջ իրենց անզուգական, անվիճելի բաժինը ունեցող մեր միութիւններու, կուսակցութիւններու ընտրապայքարն է անհատներու դէմ, որոնք ինչքան ալ յարգելի ըլլան, Լիբանանի հարցերով մտահոգ ըլլան, անոնց թեկնածութիւնը չէ առաջադրուած հայկական իրականութեան մէջ գոյութիւն ունեցող միութեան կամ կուսակցութեան մը կողմէ:

Յակոբ Բագրատունի ըսաւ. «Ձեզմէ ո՞վ հոս հայ հիւանդի մը դարմանումին համար իր բաժինը չէ բերած, ձեզմէ ո՞վ հոս հայ դպրոցի մէջ երեխայի մը կրթութիւնը ապահովելու համար իր ճիգը չէ զլացած, ձեզմէ ո՞վ հոս չէ ուզած, որ իր զաւակը հայկական երաժշտութիւն սորվի, հայկական պար սորվի, հայկական մարզական միութեան մը մաս կազմէ, որպէսզի հեռու մնայ թմրեցուցիչներէն, ձեզմէ ո՞վ հոս չէ ուրախացած, որ հայը հայուն հետ պսակուելու համար ֆոնտ հաստատուած է եկեղեցական ծախսերը վճարելու համար, ո՞վ չէ ուրախացած, որ հայ մանուկի մկրտութեան համար ֆոնտ հաստատուած է, որ երրորդ զաւակի ծնունդէն ետք գումար վճարուած  է, որպէսզի կարենանք մեր վրէժը լուծել մեր թշնամիէն, որ մեր թիւին հետ խաղաց, որ քանդէ մեր ժողովուրդը, մենք 153 ուսանողի կրթական ֆոնտ տուինք առանց հարցնելու` ո՞վ ես, ի՞նչ ես»:

Երեսփոխան Բագրատունի անդրադարձաւ, թէ ինչպէ՛ս պատերազմին ու պատերազմէն ետք մեր միութիւնները, հաստատութիւնները պահած ու պահպանած են այս գաղութը, լիբանանահայութիւնը պահպանուած է հայ կնոջ, հայ մարդուն, հայ երիտասարդին արեամբ եւ ճակտի քրտինքով, նահատակութեամբ, մինչ ուրիշներ այսօր կը հպարտանան, որ իրենց ծնունդը Լիբանանեան ուժերուն մէջ եղած  է անցեալին: Մինչ ուրիշներ երկիրը կը քանդէին, մեր միութիւնները, մեր կուսակցութիւնները այս երկիրը պահեցին, զէնք չուզեցին գործածել, մարդ չուզեցին սպաննել, երբ ուրիշներ մարդ կ՛առեւանգէին, մեր միութիւնները, մեր կուսակցութիւնները այդ մարդոց կ՛ազատագրէին, երբ ուրիշներ դրօշակներ կը պատռտէին, կ՛այրէին, յուշակոթողներ կը պայթեցնէին, մեր միութիւնները, կուսակցութիւնները մէկզմէկու դրօշակները կը պաշտպանէին: Մենք կը հաւատանք, որ մենք կը ներկայացնենք Լիբանանի հայութիւնը: Մեր կատարածը, խտրականութիւն չէ, մեր կատարածը, մեր խօսածը ներկայացուցչութեան պահպանման հարցն է: Ինչո՞ւ արտօնուած է միւս բոլոր համայնքներուն, որ իրենք ընտրեն իրենց երեսփոխանները, իսկ երբ հայ համայնքին կարգը գայ, ամէն մարդ կ՛ուզէ խանգարել: Ինչո՞ւ մեր ներկայացուցիչները օտարները պիտի ըլլան:

Յ. Բագրատունի ըսաւ, թէ մենք հաշիւ ունինք տալիք մեր ժողովուրդին, մեր միութիւններուն, մեր կուսակցութիւններուն: «Մենք պիտի շարունակենք մեր ժողովուրդին ծառայել ու սպասարկել: Շատ կը խօսուի այսօր ընտրակաշառքի մասին: Վստահ եմ, որ մեր ժողովուրդին 99,99 առ հարիւրը այդպէս չէ, որովհետեւ եթէ մենք մեր քուէն ծախենք կամ ծախող ըլլայինք անցեալին, այսօր մեր համայնքը Լիբանանի մէջ յարգուած չէր մնար, այսօր մեր կուսակցութիւնները եւ միութիւնները յարգուած չէին մնար, այսօր հայութիւնը հոս մնացած չէր ըլլար: Եթէ մենք մեր քուէն ծախենք, մեր սիրտն է, հոգին է, որ կը ծախենք, մեր միտքը, մեր ազատութիւնն է, որ կը ծախենք, մեր զաւակներուն ապագան է, որ կը ծախենք. մէկը իր զաւակը կը ծախէ՞, մէկը իր քոյրն ու եղբայրը կը ծախէ՞, մէկը իր մարմինը կը ծախէ՞: Եթէ մեր ժողովուրդը պիտի ծախէր իր քուէն, եթէ պիտի ծախէր իր արժանապատուութիւնը, եթէ պիտի ծախէր իր հոգին, Ցեղասպանութեան ենթարկուած չէր ըլլար», ընդգծեց Յ. Բագրատունի` աւելցնելով. «Մենք համակիրներով, հայերով, մեր ազգին պատկանող հարազատներով ընտրապայքար կը տանինք, ընտրապայքար մը, որ պատուով պիտի աւարտի անպայման»:

Իր խօսքի աւարտին ան ըսաւ. «Բնական է, որ ըսեմ քուէարկեցէ՛ք Դաշնակցութեան թեկնածուներուն, բայց նոյն ատեն անկեղծօրէն պիտի ըսեմ, որ եթէ պիտի չքուէարկէք Դաշնակցութեան թեկնածուներուն, քուէարկեցէ՛ք Ռամկավար եւ Հնչակեան թեկնածուներուն, բայց մի՛ քուէարկէք այնպիսի թեկնածուներուն, որոնք թէկուզ բարեկամ են, ազնիւ են, բայց մեզ չեն ներկայացներ: Քուէարկեցէ՛ք ձեր խիղճով, քուէարկեցէ՛ք հայուն արժանապատուութիւնը բարձր պահելու համար, քուէարկեցէ՛ք ձեզմէ իւրաքանչիւրին եւ ընտանիքին արժանապատուութիւնը բարձր պահելու համար, թող անգամ մը եւս բոլորը գիտնան, որ մեր քուէն մեր ժողովուրդին ինքնութիւնը, հայկականութիւնը, ազատութիւնը, ամրութիւնը ապահովելու քուէ է: Ազատութիւնը արեամբ կը գնուի, ազատութիւնը ծառայութեամբ կը գնուի, ազատութիւնը պարտադրաբար չ՛ըլլար, ազատ եղէք քուէարկելու որուն որ կ՛ուզէք, քուէարկեցէ՛ք հայօրէն, արժանապատիւ կերպով, այն թեկնածուին, որ կուսակցութիւնները կը ներկայացնեն, քուէարկեցէ՛ք, որպէսզի ամուր մնաք դուք, որպէսզի ամուր մնայ Լիբանանի հայութիւնը: Եթէ ամուր մնայ Լիբանանի հայութիւնը, ամուր կը մնայ Հայաստանի եւ Արցախի հայութիւնը, ամուր կը մնայ սփիւռքահայութիւնը եւ համայն հայութիւնը»: