Յարաբերական

Back

Յարաբերական յանձնախումբը կը մասնակցի ԼՕԽի Շրջանային Վարչութեան գործունէութեան, աշխատանք կը տանի, որպէսզի առաւելագոյն չափով ծանօթացնէ ԼՕԽ-ի կամաւոր եւբարեսիրական գործի նուիրական նպատակը։

Յարաբերական յանձնախումբի աշխատանքը մեկնակէտ ունի նաեւ նիւթական հասոյթ ապահովել Լ.Օ.Խ.ի Շրջանային Վարչութեան։