Հարցազրոյցներ

Լսելու համար հարցազրոյցը Click ընել կոճակին վրայ

Հարցազրոյց ՝ընկհ. Մարօ Սալխանեանի հետ
Նիւթ՝ Կազդուրման Կայան (2016)

Հարցազրոյց՝ ընկհ. Անի Բագրատունիի հետ (2016)
Նիւթ՝ Ապրիլ 24, Արցախեան վերջին շարժում եւ ԼՕԽ-ականի դերակատարութիւն….

Նիւթ՝ ԼՕԽ-ի Տարեկան Հանգանակութիւն (2016)

Հարցազրոյց ՝ ընկհ. Սանդուխտ Հերկելեանի եւ ընկհ. Լիլիան Օրտողլեանի հետ Նիւթ՝ ԼՕԽ-ի Տարեկան Հանգանակութիւն (2016)

Հարցազրոյց ՝ ԱՊԸԲ կեդրոնի տնօրէնուհի Օրդ. Մէյրի Չոլոյեանի հետ Նիւթ՝ ԱՊԸԲ կեդրոնի գործունէութիւն (27-1-2016)

Հարցազրոյց՝ ընկհ.Սեդա Մանկասարեանի,Մարալ Փանոսեանի,Անտրէ Քէնտիրճեանի եւ Նուշիկ Ղազարեանի հետ. Նիւթ՝  ԼՕԽ-ի 2016-ի Օրայցոյցը:

Հարցազրոյց՝  ԼՕԽ-ի Ձեռարուեստի յանձնախումբի անդամ ընկհ. Զարուհի Պոշնակեանի հետ
Նիւթ՝ Տարեկան ցուցահանդէս (27-11-2015)

1-  Հարցազրոյց՝ ընկհ. Շաքէ Գարաեանի հետ (30-9-2015)
Նիւթ՝ Կրթանպաստի յանձնախումբի գործունէութիւն
2- Հարցազրոյց՝ ընկհ. Լալիկ Խոշեանի հետ
Նիւթ՝    Ընկերային յանձնախումբի գործունէութիւն(Կազդուրման Կայան)

Հարցազրոյց՝ Պր.Ռաֆֆի Կէւողլոնեանի հետ (27-5-2015)
Նիւթ՝  ԼՕԽ-ի Ուխտագնացութիւն դէպի Հայաստան,Հայոց Ցեղասպանութեան 100-ամեակի առիթով

Հարցազրոյց՝ ընկհ.Սանդուխտ Հերկելեանի եւ ընկհ. Լուսին Մայիսեանի հետ. Նիւթ՝ ԼՕԽ-ի տարեկան հանգանակութիւն (2015)

Հարցազրոյց՝ ընկհ.Տիգի Թորիկեանի եւ ընկհ.Նազելի Աւագեանի հետ
Նիւթ՝ 1- Հայոց Ցեղասպանութեան 100-Ամեակ  ,  2- ԼՕԽ-ի պատմականը :

Հարցազրոյց՝ ընկհ.Այտա Խուստեքեանի հետ. Նիւթ՝ Յարաբերական յանձնախումբի կազմակերպած՝ Ուխտագնացութիւն դէպի Հայաստան (Ապրիլ 2015)

Հարցազրոյց՝ ընկհ.Յասմիկ Գէորգեանի հետ. Նիւթ՝ Ուխտագնաձութիւն դէպի Այնթուրայի Որբանոց (2015)

Հարցազրոյց՝ ընկհ.Սոնա Եափուճեանի հետ: Նիւթ՝ առողջապահական յանձնախումբի գործունէութիւն (3-25-2015) 

Հարցազրոյց՝ ԼՕԽ-ի Շրջ. Վարչ. ատենապետուհի՝ ընկհ. Թալին Գլպաշեանի հետ: Նիւթ՝ Հայոց Ցեղասպանութեան 100 ամեակ (3-24-2015)

«Վանայ Ձայն»-էն ,«ԼՕԽ-ի Ձայնը» յայտագիրը (25-2-2015)

Նիւթ՝ Անդամարշաւն ու անոր կարեւորութիւնը
Հիւրերն են ՝ ընկհ. Սօսէ Ճինպաշեան, ընկհ.Անի Կէօքճեան, ընկհ. Արփի Կոստանեան
եւ Շողակ Տէրխաչատուրեան:

Հարցազրոյց ՝ընկհ. Սեդա Մանկասարեանի , ընկհ. Նազելի Աւագեանի եւ ընկհ. Հերա Նաճարեանի  եւ Շահանդուխտի հետ. Նիւթ՝ ԼՕխ-ի 2015-ի Օրացոյց եւ Կամաւորներու Միջազգային Օր

Հարցազրոյց` Պր Ժիլպէր Մոմճեանի եւ ընկհ. Սիրուն Վարդապետեանի հետ (ԼՕԽ-ի օժանդակութիւնը Սուրիահայ գաղթականներուն) (ORA-2014)

Հարցազրոյց՝ Խալքիտիքի ճամբարին մասնակցող Լիբանանահայ պատանիներուն հետ (2014)

ԼՕԽ-ի Ձեռարուեստի յանձնախումբի անդամ ընկհ. Զարուհի Պոշնակեանի հետ՝ տարեկան ցուցահանդէսին առթիւ (27-11-2014)